De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patricia Lutgen

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Patricia Lutgen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Patricia Lutgen

Cumuleo