De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Luyten

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Luc Luyten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Luc Luyten

Cumuleo