De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pascal Machtelinckx

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Pascal Machtelinckx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Pascal Machtelinckx

Cumuleo