De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nelly Maes

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Nelly Maes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Nelly Maes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Nelly Maes

Cumuleo