De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Mathy

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean Mathy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean Mathy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean Mathy

Cumuleo