De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Matthis

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Philippe Matthis
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Philippe Matthis

Cumuleo