De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Mauroy

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Pierre Mauroy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Pierre Mauroy

Cumuleo