De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marius Meremans

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Marius Meremans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Marius Meremans

Cumuleo