De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joris Michiels

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Joris Michiels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Joris Michiels

Cumuleo