De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Richard Miller

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Richard Miller
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Richard Miller

Cumuleo