De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Mont

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Bruno Mont
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Bruno Mont

Cumuleo