De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Moors

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Peter Moors
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Peter Moors

Cumuleo