De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Mostaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Willy Mostaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Willy Mostaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Willy Mostaert

Cumuleo