De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Mottet

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Guy Mottet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Guy Mottet

Cumuleo