De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Moury

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Daniel Moury
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Daniel Moury
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Daniel Moury

Cumuleo