De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gilles Mouyard

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Gilles Mouyard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Gilles Mouyard

Cumuleo