De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Muylle

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Pierre Muylle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Pierre Muylle

Cumuleo