De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Naert

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Frank Naert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Frank Naert

Cumuleo