De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Naessens

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Didier Naessens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Didier Naessens

Cumuleo