De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Nelisse

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Henri Nelisse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Henri Nelisse

Cumuleo