De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Neven

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Marcel Neven
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Marcel Neven

Cumuleo