De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Neven

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Willy Neven
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Willy Neven

Cumuleo