De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ludovicus Neyens

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Ludovicus Neyens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Ludovicus Neyens

Cumuleo