De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Noiset

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Bernard Noiset
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Bernard Noiset
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Bernard Noiset

Cumuleo