De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Otte

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Dirk Otte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Dirk Otte

Cumuleo