De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Claude Patheet

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Claude Patheet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Claude Patheet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Claude Patheet

Cumuleo