De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Camille Paulus

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Camille Paulus
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Camille Paulus
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Camille Paulus

Cumuleo