De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Peeters

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jan Peeters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jan Peeters

Cumuleo