De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dominique Vosters

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Dominique Vosters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Dominique Vosters

Cumuleo