De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van John Vrancken

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door John Vrancken
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door John Vrancken

Cumuleo