De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Pignolet

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Philippe Pignolet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Philippe Pignolet

Cumuleo