De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivier Plasman

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Olivier Plasman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Olivier Plasman
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Olivier Plasman

Cumuleo