De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Plasschaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Bart Plasschaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Bart Plasschaert

Cumuleo