De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Polinard

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jacques Polinard

Cumuleo