De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Pouleur

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Michel Pouleur
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Michel Pouleur

Cumuleo