De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Poulussen

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Peter Poulussen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Peter Poulussen

Cumuleo