De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Preyat

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Marc Preyat
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Marc Preyat

Cumuleo