De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Quirynen

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Luc Quirynen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Luc Quirynen

Cumuleo