De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Magda Raemaekers

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Magda Raemaekers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Magda Raemaekers

Cumuleo