De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Herman Remmerie

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Herman Remmerie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Herman Remmerie

Cumuleo