De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Jeanne Renquin

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Marie-Jeanne Renquin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Marie-Jeanne Renquin

Cumuleo