De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Paul Wahl

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Paul Wahl
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Paul Wahl

Cumuleo