De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christophe Richard de Foucaud et d'Aure

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Christophe Richard de Foucaud et d'Aure
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Christophe Richard de Foucaud et d'Aure

Cumuleo