De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Robert

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Philippe Robert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Philippe Robert

Cumuleo