De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre-Henri Roland

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Pierre-Henri Roland
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Pierre-Henri Roland
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Pierre-Henri Roland

Cumuleo