De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivier Romain

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Olivier Romain
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Olivier Romain
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Olivier Romain

Cumuleo