De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivier Rouxhet

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Olivier Rouxhet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Olivier Rouxhet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Olivier Rouxhet

Cumuleo