De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Ruth

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jacques Ruth
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jacques Ruth

Cumuleo