De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Filiep Santy

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Filiep Santy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Filiep Santy

Cumuleo