De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rony Schatteman

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Rony Schatteman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Rony Schatteman

Cumuleo